9 มกราคม 2020

การบำรุงรักษาระบบ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ JAPANiCAN.com

 

JAPANiCAN.com จะบำรุงรักษาระบบทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่สี่ในทุกเดือน ดังนั้น

JAPANiCAN.comและบริการบนเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้ตามวันที่และเวลาด้านล่าง ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้

และอาจมีช่วงทำการบำรุงรักษาเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น

(※ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

23 มกราคม 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

28 กุมภาพันธ์ 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

26 มีนาคม 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

23 เมษายน 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

28 พฤษภาคม 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

25 มิถุนายน 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

30 กรกฎาคม 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

27 สิงหาคม 2020 (พฤหัส ) 00:30 – 05:00

24 กันยายน 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

29 ตุลาคม 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

26 พฤศจิกายน 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

17 ธันวาคม 2020 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

28 มกราคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

25 กุมภาพันธ์ 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

25 มีนาคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

 

บริการที่ได้รับผลกระทบ

เว็บไซต์ JAPANiCAN.com, การจองการยกเลิกการสอบถาม