13 มกราคม 2021

การบำรุงรักษาระบบ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ JAPANiCAN.com

 

JAPANiCAN.com จะบำรุงรักษาระบบทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่สี่ในทุกเดือน ดังนั้น

JAPANiCAN.comและบริการบนเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้ตามวันที่และเวลาด้านล่าง ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้

และอาจมีช่วงทำการบำรุงรักษาเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น

(※ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

28 มกราคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

25 กุมภาพันธ์ 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

25 มีนาคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

22 เมษายน 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

27 พฤษภาคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

24 มิถุนายน 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

29 กรกฎาคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

26 สิงหาคม 2021 (พฤหัส ) 00:30 – 05:00

30 กันยายน 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

28 ตุลาคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

25 พฤศจิกายน 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

23 ธันวาคม 2021 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

27 มกราคม 2022 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

17 กุมภาพันธ์ 2022 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

24 มีนาคม 2022 (พฤหัส) 00:30 – 05:00

 

บริการที่ได้รับผลกระทบ

เว็บไซต์ JAPANiCAN.com, การจองการยกเลิกการสอบถาม