Dolphin, Whale & Bird Watching Cruise (Afternoon Departure)

Dolphin, Whale & Bird Watching Cruise (Afternoon Departure) รีวิว

คะแนนทั้งหมด

5.0ข้อมูล 1 รีวิว

ริวิวนี้เป็นรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการของ JAPANiCAN.com แล้ว

รวมทั้งหมด

จุดหมาย : 5.0 อาหาร : -
การจัดสรรเวลา : 5.0 การเข้าพัก : -
บริการไกด์ : 5.0 อื่่นๆ : -

1

รูป

AMC WONG

ผู้หญิง / 40-49ปี / Hong Kong

คู่แต่งงาน

5.0
จุดหมาย : 5.0 อาหาร : -
การจัดสรรเวลา : 5.0 การเข้าพัก : -
บริการไกด์ : 5.0 อื่่นๆ : -
รีวิวแล้ว 27 Oct 2017 วันที่ร่วมทัวร์ 15 Oct 2017

1

ราคาเงินสกุลต่างๆที่ปรากฎนั้นเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินตราต่างประเทศโดยยึดเงินเยนเป็นหลัก
กรณีชำระเงินด้วยสกุลเงินอื่นนอกเหนือจาก "เงินเยน JPY" จะเป็นการแปลงอัตราค่าเงินที่รวมค่าธรรมเนียมในการแปลงเรทไว้แล้ว

สกุลเงินยอดนิยม:

สกุลเงินทั้งหมด: