*ราคาทั้งหมดแสดงราคาต่อหนึ่งท่าน(หรือราคาต่อคันในกรณีที่เป็นรถแท็กซี่แบบส่วนตัว) เนื้อหา ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019

ดูทัวร์ภูเขาไฟฟูจิเพิ่มเติม

ข้อมูลและเคล็ดลับเพิ่มเติม