Tohoku

ภูมิภาคโทโฮขุ (Tohoku) อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเกาะฮอนชู
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย สามารถสนุกกับการเล่นสกีและหิมะหรือชมสวน
ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ทั้งยังมีออนเซ็นหลายแห่ง เดินทางง่ายๆ
จากโตเกียว

 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
See More
See More
See More