Shikoku

ภูมิภาคชิโคขุ (Shikoku) เป็นเกาะเล็กๆที่มีเพียง 4จังหวัดเท่านั้น
จังหวัดโคจิ จังหวัดเอฮิเมะ จังหวัดคากาว่า และ จังหวัดโทคุชิม่า
มีเส้นทางเชื่อมต่อกับเกาะฮอนชูบริเวณจังหวัดฮิโรชิม่า มีออนเซ็น
ที่มีชื่อเสียงอย่างโดโกะออนเซ็น และธรรมชาติที่สวยงาม

 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
See More
See More
See More