Kanto

ภูมิภาคคันโต (Kanto) เป็นที่ตั้งของเมืองโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศญี่ปุ่น มากมายด้วยเทคโนโลยีและแหล่งช้อปปิ้ง มีสนามบิน
นานาชาตินาริตะในจังหวัดจิบะ และสนามบินนานาชาติฮาเนดะในโตเกียว
ซึ่งเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวถึง 2แห่ง

 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
See More
See More

ทัวร์ยอดฮิตในภูมิภาคคันโต (Kanto)

See More
See More