Chugoku

ภูมิภาคจูโกขุ (Chugoku) อยู่บริเวณสุดตะวันตกของเกาะฮอนชู
มีจังหวัดฮิโรชิม่าซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมาก
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกมากมาย

 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
See More
See More