Chubu

ภูมิภาคจูบุ (Chubu) เป็นภูมิภาคที่อยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู
มีสนามบินนานาชาติ Centrair อยู่ในเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิ
ซึ่งเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวภูมิภาคจูบุ (Chubu) แห่งนี้

 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
 • Hokkaido
 • Tohoku Region
 • Kanto Region
 • Chubu Region
 • Kansai Region
 • Chugoku Region
 • Shikoku
 • Kyushu
 • Okinawa
See More
See More
See More
See More
See More