Agoda Hero Banner

Yame Traditional Crafts Museum, ยานากาวะ - โรงแรมและเรียวกัง

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

สถานที่สำคัญในYame Traditional Crafts Museum
Yame Traditional Crafts Museum - โรงแรมและเรียวกัง

ยาเมะ กรีน โฮเทล (Yame Green Hotel)
ยาเมะ กรีน โฮเทล (Yame Green Hotel)
วิธีเดินทางไปที่พัก
25 นาทีด้วยการโดยสารบัสจากสถานี JR Hainuzuka หรือเดินทาง 15 นาทีด้วยการโดยสารแท็กซี่จากสถานี JR Hainuzuka
รถยนต์ : ออกจากทางด่วน Kyushu ที่ Yame IC จากนั้นตรงไปยังถนนหมายเลข 442 ระยะทางประมาณ 4 กม.