Agoda Hero Banner

Nishinomiyake, เซ็มโบกุ - โรงแรมและเรียวกัง

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

สถานที่สำคัญในNishinomiyake
Nishinomiyake - โรงแรมและเรียวกัง

โฮเทล โฟลคโลโร่ คาคุโนะดาเตะ (Hotel Folkloro Kakunodate)
โฮเทล โฟลคโลโร่ คาคุโนะดาเตะ (Hotel Folkloro Kakunodate)
เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีชื่อว่า เมืองเกียวโตเล็กๆ ทำเลที่ตั้งของที่พักอยู่ในทำเลที่สะดวกใกล้สถานี Kakunodate ซึ่งรถไฟชินคันเซ็นสาย Akita แล่นผ่าน
วิธีเดินทางไปที่พัก
จากสถานี JR Kakunodate (โดยรถไฟสาย Akita Shinkansen) เดินประมาณ 1นาที