ระยะเวลาการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ JAPANiCAN: 22 เมษายน 2:30 - 7:00 น. (JST)