ระยะเวลาการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ JAPANiCAN: 24 มิถุนายน 2:30 - 5:00 น. (JST)