Agoda Hero Banner

Curry Cafe Hahifu, อะโซะ - โรงแรมและเรียวกัง

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

สถานที่สำคัญในCurry Cafe Hahifu
Curry Cafe Hahifu - โรงแรมและเรียวกัง

โฮเทล กรีนเพีย มินามิอะโซะ (Hotel Greenpia Minamiaso)
โฮเทล กรีนเพีย มินามิอะโซะ (Hotel Greenpia Minamiaso)
วิธีเดินทางไปที่พัก
จากสถานี Tateno (โดยรถไฟสาย JR Hohi) นั่งรถไฟสาย Minamiaso ที่มุ่งหน้าไป Takamori ใช้เวลาประมาณ20นาทีและลงที่สถานี Asoshimoda นั่งรถแท็กซี่จากสถานีนี่ใช้เวลาประมาณ10นาที
อาร์เดน โฮเทล อะโซะ (Arden Hotel Aso)
อาร์เดน โฮเทล อะโซะ (Arden Hotel Aso)
วิธีเดินทางไปที่พัก
จากสถานี Akamizu (ด้วยรถไฟสาย JR Bungo) ใช้เวลาเดินทางถึงโรงแรมด้วยรถแท็กซี่เพียง 3 นาที หรือหากเดินทางด้วยรถยนต์และใช้ทางด่วน Kyushu Expressway และออกทาง Kumamoto IC โดยใช้เส้นทางหมายเลข 57 (จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
โฮเทล ยูเมะ ชิซูคุ เบตเต้ โซอัน (Hotel Yume Shizuku Bettei Soan)
โฮเทล ยูเมะ ชิซูคุ เบตเต้ โซอัน (Hotel Yume Shizuku Bettei Soan)
วิธีเดินทางไปที่พัก
จาก Aso Kumamoto Airport: ใช้เวลาเดินทางด้วยแท็กซี่ประมาณ 20 นาที
จากสถานี Tateno (JT Hohi Main Line): ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีด้วยการโดยสารแท็กซี่
จากสถานี Hakusui Kogen (Minami-aso Mizu-no-Umareru Sato) : ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
รถยนต์ : 30 นาที จาก Mashiki-kumamotokuko IC
วาฟูเรียวกัง ฮานะโมมิจิ (Wafuryokan Hanamomiji)
วาฟูเรียวกัง ฮานะโมมิจิ (Wafuryokan Hanamomiji)
วิธีเดินทางไปที่พัก
เดินทางโดยรถยนต์จากสถานีรถไฟ Tateno สาย JR Hohi Line ประมาณ 20 นาที หรือเลือกเดินทางโดยรถยนต์จากทางด่วน Kyushu Expressway Mashiki-Kumamoto-Kuko IC 40 กม.
โฮเทล ยูเมะ ชิซุคุ (Hotel Yume Shizuku)
โฮเทล ยูเมะ ชิซุคุ (Hotel Yume Shizuku)
วิธีเดินทางไปที่พัก
จาก Aso Kumamoto Airport: ใช้เวลาเดินทางด้วยแท็กซี่ประมาณ 20 นาที
จากสถานี Tateno (JT Hohi Main Line): ใช้เวลาเดินทางด้วยแท็กซี่ประมาณ 20 นาที
จากสถานี (Minami-aso Mizu-no-Umareru Sato) Hakusui Kogen : 10 นาทีด้วยแท็กซี่
รถยนต์ : ใช้เลา 30 นาที จาก Mashiki-kumamotokuko IC