ระยะเวลาการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ JAPANiCAN: 29 กรกฎาคม 2:30 - 5:00 น. (JST)