ค้นหาที่พักใกล้คะวะเนะฮง ในชิซูโอกะ ญี่ปุ่น

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

ดูที่พักในย่านต่างๆ ของคะวะเนะฮง


สถานที่สำคัญในคะวะเนะฮง
คะวะเนะฮง - โรงแรมและเรียวกัง

Suikoen
Suikoen
คะวะเนะฮง, ชิซูโอกะ
This Japanese-style hotel is located in the mountains. Guests feel nostalgic for the good old days as they enjoy a relaxing stay.

Hot Springs:
Natural hot spring water gushing out from the foot of the Southern Alps.
Experience spending a relaxing time as you take a refreshing soak in hot springs nestled deep in the mountains.
After relieving fatigue from travel, enjoy sipping cold Kawane tea at the rest area.
Sumatakyo Onsen is also known as Bijozukuri-no-Yu, which means "a hot spring that makes beautiful women."
The moment you take a dip, you will feel the distinct texture of the hot spring water gently making your skin feel silky smooth.
The hot springs are said to have a beneficial effect on nerve diseases and joint pains.

Meals:
Taste regional cuisine dishes expertly prepared using heaps of produce grown amidst nature in Sumatakyo Gorge.
Savor delicious meals prepared with local seasonal ingredients. Enjoy the hotel's very own cuisine, with each dish thoughtfully created to bring out the best of every ingredient.
Each guest will surely appreciate the heartwarming hospitality with which the dishes are served. Take time to fully enjoy the rich flavors of the local cuisine.