Agoda Hero Banner

ค้นหาที่พักในรุซุตสึ

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

ดูที่พักในย่านต่างๆ ของรุซุตสึ


สถานที่สำคัญในรุซุตสึ
รุซุตสึ - โรงแรมและเรียวกัง

รุสุซึ รีสอร์ท โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น (Rusutsu Resort Hotel & Convention)
รุสุซึ รีสอร์ท โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น (Rusutsu Resort Hotel & Convention)
รุซุตสึ, นิเซโกะ
วิธีเดินทางไปที่พัก
บริการรถรับจาก Sapporo และสนามบิน Shin chitose「รถบัส รุสุซึ รีสอร์ท」กรุณาสำรองใช้บริการล่วงหน้า


■Sapporo ‐ รุสุซึ รีสอร์ท:ฟรี

ติดต่อ:Rusutsu go desk 011-232-5000

※เวลา 9:00-17:00 น.

rusutsugou@kamori.co.jp

ภาษาอังกฤษ:บริการ

ภาษาเกาหลี:ไม่มีบริการ

ภาษาจีน(แบบย่อ):ไม่มีบริการ

ภาษาจีน(แบบดั้งเดิม):ไม่มีบริการ

■สนามบิน Shin chitose ‐ รุสุซึ รีสอร์ท:มีค่าบริการ

ติดต่อ:Rusutsu go desk 011-223-5830

※เวลา 9:00-18:00 น.

bigruns@kamori.co.jp

ภาษาอังกฤษ:บริการ

ภาษาเกาหลี:ไม่มีบริการ

ภาษาจีน(แบบย่อ):ไม่มีบริการ

ภาษาจีน(แบบดั้งเดิม):ไม่มีบริการ

ค่าบริการ:ผู้เข้าพัก 1 ที่นั่ง(ผู้ใหญ่・เด็ก ราคาเดียวกัน)3,100 เยน

null