ค้นหาที่พักใกล้โระกุโนะเฮะ ในมิซาวะ ญี่ปุ่น

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

ดูที่พักในย่านต่างๆ ของโระกุโนะเฮะ


สถานที่สำคัญในโระกุโนะเฮะ
โระกุโนะเฮะ - โรงแรมและเรียวกัง

Hoshino Resorts Aomoriya
Hoshino Resorts Aomoriya
โระกุโนะเฮะ, มิซาวะ
This ryokan is packed with Aomori culture! Enjoy its signature hot spring bath, local cuisine, festival, and locally-brewed sake as you soak your body and soul in the Aomori spirit.

- Jawamegu Show
Watch the popular Jawamegu show held free of charge every night. Everyone will surely have a great time watching performances by the Aomori Nebuta Festival band, traditional performances of southern Tohoku's folk songs, and an amazing shovel shamisen performance!