ค้นหาที่พักใกล้อะกิโอะตะ ในอะกิโอะตะ ญี่ปุ่น

ค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้เลย

สถานที่สำคัญในอะกิโอะตะ
อะกิโอะตะ - โรงแรมและเรียวกัง

Sandankyo Hotel
Sandankyo Hotel
อะกิโอะตะ, อะกิโอะตะ
A hotel with excellent views, built at the entrance to Sandan-kyo valley. The owner is proud of his cooking, the ingredients for which he himself takes from the surrounding mountains and rivers throughout the four seasons. The weak radioactive-type hot spring can help ease nerve pain.
วิธีเดินทางไปที่พัก
By Bus: From the Hiroshima Bus Center, take either the express bus (takes approximately 1 hour and 15 minutes), or the local bus (takes approximately 2 hours and 15 minutes). The bus routes end at Sandankyo, a walking distance of 50m from the hotel. The fare is 1400 yen.

By Airplane: Take the taxi from Hiroshima Airport (about 75 mintes), or the bus (about 135 minutes).

By Car: Take the Dogouchi IC on the Chugoku Expressway towards National Route 191. It takes about 10 minutes from the Dogouchi IC. The hotel is nearby the main Sandangyo exit.